| SK | D | UK |

Vítajte na našej stránke!

Nákup a predaj koľajových vozidiel
  • nákladné železničné vagóny
  • podvozky koľajových vozidiel
  • podskupiny koľajových vozidiel ako sú kostry spodku, rámy podvozkov,
  • predstavky, skrine vozňov, stúpačky, madlá, rošty, atď.

WAGG-MARKT, spol.s r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá orientuje svoje predajné aktivity hlavne na trhy Európskej únie.